Udarbejdet skitseforslag til om og tilbygning af eksisterende enfamiliehus.