Vi har vores virke lokalt i Tønder, hvor der er mange historiske og fredede bygninger.

Gennem alle de år tegnestuen har eksisteret, har vi i et tæt med Slots- og Kulturstyrelsen gennemført planlægning og projektering af renoverings- og ombygningsarbejder.

Vi har gennem de seneste år også udført såkaldte handlingsplaner, der gennemgår bygningerne og prioriterer og prissætter byggearbejder på fredede bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen bruger handlingsplanerne til en vurdering af de opgaver og bygningstiltag, der er påkrævede for disse bygninger.