Udvidelse af Broager skole / Sønderborg

Tilbygning på 735m2 samt renovering og ombygning af 1500m2