Til og ombygning af Gråsten Adsbøl meningshedshus

I denne opgave har vi stået for hele processen, dvs. fra de første skitser og samtaler med bygherre til, myndighedsmateriale, byggetilsyn og levering af færdig hus. Tilbygning på 40 m2 samt totalrenovering af eksisterende bygning.