Nedertoften 27 / Værløse

Ombygning af Loftrum til moderniseret ejerlejlighed Omdannelse af tagloft rum til ejerlejlighed. 130m2 total istandsat lejlighed Bygherre: privat Omfang:  Omdannet tag loftrum til lejlighed på 130 m2 Ark syds rolle: Bygherre rådgiver for byggetilladelsen