Harald Christensen

Harald har drevet tegnestuen i nu mere end 25 år. Er oprindelig fra Tønder, og har dermed et godt lokalt kendskab i hele Sønderjylland. Det opsøgende arbejde, udarbejdelse af ide- skitser og bygge- & økonomi- styring, er det Harald arbejder mest med. Kulturhistoriske bygninger er en stor del af opgaverne der løses i nært samarbejde med KULTURSTYRELSEN & andre off myndigheder, hvor kendskabet er velfunderet


Det nære og fortrolige samarbejde er en vigtig del af opgaveløsningerne. Udvikling af projektideer på alle niveauer med bæredygtige og økonomisk forsvarlige løsninger arbejdes der i tæt samarbejde med brugere omkring

I de senere år har by- & land- udviklingsprojekter set ud fra en bæredygtig vinkel, også været en del af opgaveløsninger. Ingen opgaver er for små, men der er der er opgaver der er for store. Vi kender vores niche- begrænsninger, hvilket vi hele tiden forsøger at videreudvikle

En vigtig pointe er at sætte sig ind i det behov, ønsker set ud fra en økonomisk/ bæredygtig vinkel en BYGH har CITAT ” Den der har evnen har pligten …. ”


I langt de fleste opgaveløsninger er det vigtigst at fastholde hovedideen/ ønskerne, og forfølge dette ud i detaljen, som skaber helheden