BBR: Ændring med tilbagevirkende kraft.

BBR: Ændring med tilbagevirkende kraft.

BBR-oplysninger, har i manges opfattelse ikke megen betydning. Som det fremgår af følgende læserbrev, kan det dog have konsekvenser, hvis ikke der er styr på din BBR-registrering

Læserbrev fra Bolius (fredag. d. 09.12.2016):

Vi vil overtage mine forældres landejendom (landzone) med stuehus og diverse landbrugsbygninger. Den ene bygning (stald) er bygget sammen med stuehuset og er blevet benyttet til beboelse (bad/toilet og værelser) siden starten af 70’erne. Det har ikke fremgået af BBR, og nu vil vi gerne have det rettet i BBR til i alt ca. 270 m2 bolig mod de nuværende 135m2. Hvilke konsekvenser kan dette evt. få for mine forældre mht. ejendomsskat mv. bagudrettet.
Mvh. Henning

———————————

Kære Henning

BBR-systemet er bygget op således, at det påhviler ejeren af en ejendom at sørge for, at oplysningerne i registret er korrekte. Viser det sig, som i jeres tilfælde, at oplysningerne ikke er korrekte, har man som ejer pligt til at indberette dette til BBR. På denne baggrund beregner SKAT ejendomsskatten, idet oplysningerne formodes at være korrekte.

Viser det sig efterfølgende, at oplysningerne er forkerte, er SKAT berettiget til at kræve en efterbehandling af den for lidt betalte ejendomsskat. Endvidere skal du være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at udstede en bøde, hvis man vurderer, at du/dine forældre bevidst har indberettet urigtige oplysninger.

Vi er ofte udsat for at se urigtige bbr registreringer, og ofte er vore kunder slet ikke selv klar over det.

Ikke alene kan det have ovenstående konsekvenser, i værste tilfælde kan det have forsikringsmæssige konsekvenser, hvor forsikringen bruger oplysningerne fra bbr til at vurdere eventuelle erstatningskrav.

Vi kender lovgivningen, ved hvilke kvadratmeter der skal registreres og som hvad. Lad os hjælpe dig med at sikre dig.

Ring 2230 5995 hvis du vil vide mere

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.